Prijava
Moja pot - Personalizirane razmere in stanje na cestah

Storitev Moja pot omogoča personalizirana obvestila o razmerah na cestah, ki zagotavljajo neovirano in nemoteno vsakodnevno pot – v službo ali kam drugam. Vse, kar morate narediti, je, da se preko spletne strani brezplačno prijavite na storitev obveščanja in nastavite želeni cestni odsek. Obvestila v izbranem terminu boste začeli prejemati takoj.

Prijava

Zakaj je Moja pot drugačna od ostalih prometnih portalov?
Zakaj Moja pot, če pa ima navigacija že vse to vgrajeno?
Koliko stane uporaba portala?

Razmere in stanje na cestah ob 16:06:33

Čas Tip Opis dogodka
0 minut nazaj
ob 16:06
izredni dogodekA1, Ljubljana - Maribor, pred priključkom Celje - zahod v smeri Maribora je zaradi predmeta na vozišču oviran promet.
7 minut nazaj
ob 15:58
izredni dogodekA1, Koper - Ljubljana, pred počivališčem Lom v smeri Ljubljane je zaradi pnevmatike na vozišču oviran promet.
9 minut nazaj
ob 15:56
zastojH5, Škofije - Koper, med priključkom Bertoki in priključkom Koper - center, Slavček v smeri Kopra je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
11 minut nazaj
ob 15:54
zastojG2-111, Izola - Jagodje, gost promet z zastoji.
17 minut nazaj
ob 15:48
izredni dogodekA1, Maribor - vzhodna obvoznica, med počivališčem Maribor - vzhod in izvozom Zrkovci v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi okvare vozila oviran promet.
33 minut nazaj
ob 15:32
zastojG1-11, Šmarje - MP Dragonja, gost promet z zastoji.
49 minut nazaj
ob 15:16
zastojH3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Lj. - Bežigrad in priključkom Lj. - Nove Jarše v smeri Zadobrove je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
51 minut nazaj
ob 15:14
zastojA1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, med priključkom Lj. - vzhod in priključkom Lj. - Bizovik v smeri Malenc je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
59 minut nazaj
ob 15:06
zastojR2-409, Razdrto - Senožeče, gost promet z zastoji v obe smeri.
3 ure nazaj
ob 12:24
zastojA2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije zaradi povečanega števila tovornih vozil nastaja zastoj. Ocena zastoja: 1 km.
3 ure nazaj
ob 12:22
zastojA1, Ljubljana - Koper, med priključkom Brezovica in priključkom Vrhnika v smeri Kopra je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
4 ure nazaj
ob 11:54
delo na cestiR1-225, Mozirje - Soteska, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
5 ur nazaj
ob 10:12
zastojA1, Ljubljana - Koper, pred počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra je gost promet z zastoji.
6 ur nazaj
ob 09:28
zastojA1, Koper - Ljubljana, med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica v smeri Kopra je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
6 ur nazaj
ob 09:14
zastojA2, Ljubljana - zahodna obvoznica, med priključkom Lj. - Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozarij je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
7 ur nazaj
ob 08:36
delo na cestiR3-621, Kalce - Col, pri Colu, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 18. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 ur nazaj
ob 08:28
delo na cestiR2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica, pri Zafoštu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 19. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču.
7 ur nazaj
ob 08:22
delo na cestiR2-405, Divača - Famlje, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 ur nazaj
ob 07:58
delo na cestiR3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, v Srednji Kanomlji, polovična zapora zaradi sanacije brežine in zidu do 12. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 ur nazaj
ob 07:50
delo na cestiR3-681, Laško - Breze - Šentjur, pri Tavčah, pomična polovična zapora zaradi čiščenja jarkov do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 ur nazaj
ob 07:40
delo na cestiR3-740, Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota, pri Pušči, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam predvidoma do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 ur nazaj
ob 07:30
delo na cestiG2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika, pri Dolnji Težki Vodi, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 ur nazaj
ob 07:24
delo na cestiH4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vogrsko in cestninsko postajo Bazara v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
1 dan nazaj
ob 20:24
delo na cestiR1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
2 dni nazaj
ob 08:04
izredni dogodekG2-104, Črnuče - Tomačevo, spremenjen prometni režim zaradi del do 18. 7. 2018.
2 dni nazaj
ob 01:12
delo na cestiA1, Koper - Ljubljana, med priključkom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.
2 dni nazaj
ob 16:10
izredni dogodekA4, Maribor - Podlehnik, med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
3 dni nazaj
ob 08:04
delo na cestiR2-447, Ločica - Trojane, v Trojanah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 10. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 14:28
delo na cestiA1, Maribor - Ljubljana, na izvozu Trojane iz smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
4 dni nazaj
ob 08:26
delo na cestiG2-104, Mengeš - Trzin, v Trzinu na Mengeški cesti, polovična zapora zaradi priključitve komunalnih vodov do 15.7.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 08:02
delo na cestiG2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, polovična zapora zaradi sanacije brežin do 20.8.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 07:16
delo na cestiG1-1, Dravograd - Radlje, v Muti, polovična zapora zaradi del na vodovodnem sistemu do 19.8.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
5 dni nazaj
ob 11:30
delo na cestiR2-447, Vransko - Trojane - Blagovica, pri Trojanah, polovična zapora zaradi sanacije brežine predvidoma do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
5 dni nazaj
ob 07:00
delo na cestiR3-679, Radeče - Breg, pri Šentjurju na Polju, polovična zapora zaradi ureditve povezovalne poti do 30.7.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 dni nazaj
ob 08:44
delo na cestiR1-218, Metlika - Črnomelj, pri Metliki, polovična zapora zaradi novogradnje pločnika in obnove ceste do 21. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 dni nazaj
ob 08:32
delo na cestiR1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, polovična zapora zaradi gradbenih del na trasi toplovoda do 13. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 12:32
delo na cestiR1-203, Bovec - Kobarid, pri Kobaridu, pomična polovična zapora zaradi del predvidoma do 13. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 10:08
delo na cestiR2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, na Lendavski ulici, polovična zapora zaradi obnove vodovodnega omrežja predvidoma do 16. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 09:56
delo na cestiR3-716, Lemerje - Grad, v Kruplivniku, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in zidu predvidoma do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 09:14
delo na cestiR1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, oviran promet zaradi ureditve prehoda za pešce do 20. 7. 2018. Občasno promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 09:00
delo na cestiR1-207, Col - Črni Vrh, pri Mrzlem Logu, polovična zapora zaradi izvedbe podpornega zidu in sanacije ceste predvidoma do 29. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 08:48
delo na cestiR2-421, Štrekljevec - Jugorje, pri Štrekljevcu, polovična zapora zaradi manjšega popravila zidov do 18. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 08:26
delo na cestiR3-672, Impoljca - Zavratec, pri Zavratcu, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 25. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 dni nazaj
ob 07:48
delo na cestiA1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, med priključkom Lj. - Bizovik in predorom Golovec v smeri Malenc je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
10 dni nazaj
ob 18:30
delo na cestiA1, Ljubljana - Maribor, na uvozu Celje - zahod v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
10 dni nazaj
ob 16:14
delo na cestiR3-710, Ptuj - Hajdina, v Ptuju, na Mariborski cesti, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 4. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
11 dni nazaj
ob 15:30
delo na cestiA1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Celje - zahod in priključkom Celje - center v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.
11 dni nazaj
ob 09:48
zaprta cestaR3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, v Zvirčah, popolna zapora zaradi obnove ceste predvidoma do 20. 7. 2018. Obvoz za smer Novo mesto poteka po cesti Pri cerkvi Struge - Smuka - Dvor - Novo mesto, obvoz za smer Videm pa po cesti Zagradec - Dvor - Smuka - Pri cerkvi Struge.
11 dni nazaj
ob 09:04
delo na cestiG2-107, Šentjur - Mestinje, pri Stopčah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
11 dni nazaj
ob 07:40
delo na cestiR2-404, Pivka - Knežak - Ilirska Bistrica, pri Parjem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 2. 9. 2018.
12 dni nazaj
ob 08:26
delo na cestiR2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Kraljevci - Brezje, ob Blaguškem jezeru, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 24. 12. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
12 dni nazaj
ob 08:18
delo na cestiR1-221, Trojane - Izlake - Zagorje ob Savi, Izlake - Obrezija, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 23. 7. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
12 dni nazaj
ob 07:54
delo na cestiR3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, v Zazidu, polovična zapora zaradi sanacije brežin, dnevno med 7. in 17. uro, predvidoma do 15. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
13 dni nazaj
ob 08:30
delo na cestiA2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Brnik in priključkom Vodice v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
13 dni nazaj
ob 08:28
delo na cestiA2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Vodice in priključkom Brnik v smeri Karavank, Avstrije zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
14 dni nazaj
ob 09:32
delo na cestiR1-201, Podkoren - Korensko sedlo, pri Podkorenu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
14 dni nazaj
ob 09:22
delo na cestiR1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, na Idrijski cesti, polovična zapora zaradi ureditve šolske pot do 15. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
14 dni nazaj
ob 08:32
delo na cestiR1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
14 dni nazaj
ob 02:46
delo na cestiA1, Ljubljana - Koper, med priključkom Brezovica in priključkom Vrhnika v smeri Kopra je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
14 dni nazaj
ob 22:10
delo na cestiA1, Koper - Ljubljana, med priključkom Vrhnika in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.
O portalu Moja pot  |  Pišite nam  |  Mobilna Moja pot