Prijava
Moja pot - Personalizirane razmere in stanje na cestah

Storitev Moja pot omogoča personalizirana obvestila o razmerah na cestah, ki zagotavljajo neovirano in nemoteno vsakodnevno pot – v službo ali kam drugam. Vse, kar morate narediti, je, da se preko spletne strani brezplačno prijavite na storitev obveščanja in nastavite želeni cestni odsek. Obvestila v izbranem terminu boste začeli prejemati takoj.

Prijava

Zakaj je Moja pot drugačna od ostalih prometnih portalov?
Zakaj Moja pot, če pa ima navigacija že vse to vgrajeno?
Koliko stane uporaba portala?

Razmere in stanje na cestah ob 13:53:37

Čas Tip Opis dogodka
5 minut nazaj
ob 13:48
izredni dogodekA1, Koper - Ljubljana, na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču je zaradi razsutega tovora oviran promet.
13 minut nazaj
ob 13:40
zastojG2-111, Izola - Strunjan, gost promet z zastoji.
1 uro nazaj
ob 12:42
zastojG1-11, Šmarje - MP Dragonja, gost promet z zastoji.
1 uro nazaj
ob 12:12
zastojH3, Ljubljana - severna obvoznica, med priključkom Ind. cona - Lj. Šiška in razcepom Koseze v smeri Kosez je gost promet z zastoji.
2 uri nazaj
ob 11:02
zaprta cestaR1-225, Duplica - Kamnik, med krožiščema Volči Potok in bencinskim servisom, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 13. 8. 2018 Obvoz je urejen po lokalnih cestah skozi Duplico.
3 ure nazaj
ob 10:48
delo na cestiR3-621, Kalce - Col, na Colu, polovična zapora zaradi zamenjave pokrova jaška do 24. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
3 ure nazaj
ob 10:24
zastojR1-209, Lesce - Bled, gost promet z zastoji.
4 ure nazaj
ob 09:04
delo na cestiA1, Maribor - Ljubljana, med počivališčem Zima in priključkom Celje - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi vzdrževalnih del oviran promet.
4 ure nazaj
ob 09:02
zaprta cestaG2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali / Jelični Vrh , popolna zapora zaradi sanacije brežin do 20. 8. 2018. Obvoz za vozila do skupne mase 7.5 ton je po cesti Logatec - Žiri - Govejk - Marof - Spodnja Idrija. Obvoz za vozila nad 7.5 ton je po cesti Logatec - Nova Gorica - Tolmin - Idrija.
5 ur nazaj
ob 08:34
delo na cestiR2-409, Postojna - Planina, v Postojni, na Titovi cesti, polovična zapora zaradi izvedbe ločilnega otoka, do 27. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
5 ur nazaj
ob 08:28
delo na cestiA1, Ljubljana - Koper, na priključku Logatec je zaradi del oviran promet.
5 ur nazaj
ob 08:02
izredni dogodekR3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, občasne, do 30 minutne popolne zapore zaradi prireditve do 28. 7. 2018, med 11. in 19. uro.
5 ur nazaj
ob 07:54
zastojA1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, med priključkom Lj. - Bizovik in razcepom Malence v smeri Malenc je gost promet z zastoji.
6 ur nazaj
ob 07:52
zastojA2, Ljubljana - zahodna obvoznica, na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
6 ur nazaj
ob 07:50
zastojA2, Ljubljana - zahodna obvoznica, med priključkom Lj. - Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozarij je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
6 ur nazaj
ob 07:44
delo na cestiR3-677, Nova vas - Pišece, pri odcepu za Brezovico na Bizeljskem, pomična polovična zapora zaradi čiščenja vozišča do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:42
delo na cestiH4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Šempeter in priključkom Vogrsko v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt vozni pas.
6 ur nazaj
ob 07:38
delo na cestiR3-738, Tržišče - Hotemež, Šentjanž - Hotemež, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:32
delo na cestiR2-421, Štrekljevec - Jugorje, Maline pri Štrekljevcu - Jugorje, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:30
delo na cestiR1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, pomična polovična zapora zaradi strojnega krpanja vozišča predvidoma do 18. ure.
6 ur nazaj
ob 07:28
delo na cestiR2-439, Kobilje - Dobrovnik, pri Dobrovniku, pomična polovična zapora zaradi čiščenja jarkov do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:26
delo na cestiR2-442, Martjanci - Dobrovnik, Bogojina - Strehovci, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:22
delo na cestiR1-213, Bloška polica - Pudob, v Starem trgu pri Ložu, v križišču z Ulico Bračičeve brigade, polovična zapora zaradi strojnega krpanja vozišča do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:22
delo na cestiR3-715, Murska Sobota - Skakovci, Brezovci - Lemerje, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:18
delo na cestiG1-5, Celje - Krško, pri Rimskih Toplicah, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:16
delo na cestiR3-697, Nazarje - Gornji grad, Nazarje - Volog, oviran promet zaradi košnje do 16. ure.
6 ur nazaj
ob 07:14
delo na cestiR2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, v križišču z Reško cesto, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:14
delo na cestiR2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 18. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:12
delo na cestiG1-7, Podgrad - Obrov, Hrušica - Male Loče, polovična zapora zaradi popravila brežin do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:10
delo na cestiR2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Harije - Rečica, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:08
delo na cestiR2-404, Ilirska Bistrica - Pivka, Šembije - Knežak, pomična polovična zapora zaradi strojnega krpanja vozišča predvidoma do 17. ure.
6 ur nazaj
ob 07:04
delo na cestiR3-622, Goriče - Kal, pri Dolnji Košani, polovična zapora zaradi popravila bankin do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 ur nazaj
ob 07:04
zastojA1, Ljubljana - Koper, med priključkom Brezovica in priključkom Vrhnika v smeri Kopra je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
7 ur nazaj
ob 06:50
zastojA1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Rudniku je gost promet z zastoji.
7 ur nazaj
ob 06:24
delo na cestiR3-666, Sopota - Podkum - Zagorje, v Šklendrovcu, polovična zapora zaradi popravila brežin do 10. 8. 2018, občasno 30 minutna popolna zapora.
8 ur nazaj
ob 05:34
zastojG1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, gost promet z zastoji.
2 dni nazaj
ob 03:48
delo na cestiA1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Celje - zahod in priključkom Celje - vzhod v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
3 dni nazaj
ob 08:00
delo na cestiA2, Ljubljana - Obrežje, na priključku Dobruška vas v smeri Obrežja je zaradi del oviran promet.
3 dni nazaj
ob 07:40
zaprta cestaR1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, Videž - Križni Vrh, popolna zapora zaradi nadgradnje železniškega odseka do 23. 7. 2018, do 21. ure. Obvoz za osebna vozila ter ostala vozila do 3,5 t je urejen po regionalni cesti Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice - Žiče - Poljčane, za vozila težja od 3,5 t je obvoz urejen na cesti Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice - Loče - Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Poljčane..
4 dni nazaj
ob 08:30
delo na cestiG1-1, Vič - Dravograd, v Dravogradu, na Koroški cesti, polovična zapora zaradi sečnje lesa do 15. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
5 dni nazaj
ob 07:50
delo na cestiR2-414, Kamnik - Ločica, pri Buču, polovična zapora zaradi obnove fasade do 24. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
5 dni nazaj
ob 07:18
delo na cestiR1-216, Črmošnjice - Črnomelj, pri Gabru, polovična zapora zaradi del na vodovodnem omrežju do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
5 dni nazaj
ob 18:54
delo na cestiA1, Ljubljana - južna obvoznica, na izvozu Lj. - jug iz smeri Malenc je zaradi del oviran promet.
5 dni nazaj
ob 16:38
delo na cestiA1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, v predoru Golovec v smeri Malenc je zaradi del zaprt vozni pas.
6 dni nazaj
ob 08:34
delo na cestiA2, Obrežje - Ljubljana, na priključku Dobruška vas iz smeri Obrežja, Hrvaške je zaradi del oviran promet.
6 dni nazaj
ob 08:14
delo na cestiA1, Ljubljana - južna obvoznica, na razcepu Malence iz smeri Debelega hriba proti Rudniku je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
6 dni nazaj
ob 07:28
delo na cestiG2-101, Priključek Bistrica (Tržič), polovična zapora zaradi popravila brežin do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 08:28
delo na cestiR2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica, pri Zafoštu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 19. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču.
7 dni nazaj
ob 08:22
delo na cestiR2-405, Divača - Famlje, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 07:58
delo na cestiR3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, v Srednji Kanomlji, polovična zapora zaradi sanacije brežine in zidu do 12. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 dni nazaj
ob 20:24
delo na cestiR1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 01:12
delo na cestiA1, Koper - Ljubljana, med priključkom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.
10 dni nazaj
ob 08:04
delo na cestiR2-447, Ločica - Trojane, v Trojanah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 10. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
10 dni nazaj
ob 14:28
delo na cestiA1, Maribor - Ljubljana, na izvozu Trojane iz smeri Maribora je zaradi del oviran promet.
11 dni nazaj
ob 08:02
delo na cestiG2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, polovična zapora zaradi sanacije brežin do 20.8.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
11 dni nazaj
ob 07:16
delo na cestiG1-1, Dravograd - Radlje, v Muti, polovična zapora zaradi del na vodovodnem sistemu do 19.8.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
12 dni nazaj
ob 11:30
delo na cestiR2-447, Vransko - Trojane - Blagovica, pri Trojanah, polovična zapora zaradi sanacije brežine predvidoma do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
12 dni nazaj
ob 07:00
delo na cestiR3-679, Radeče - Breg, pri Šentjurju na Polju, polovična zapora zaradi ureditve povezovalne poti do 30.7.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
13 dni nazaj
ob 08:44
delo na cestiR1-218, Metlika - Črnomelj, pri Metliki, polovična zapora zaradi novogradnje pločnika in obnove ceste do 21. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
13 dni nazaj
ob 08:32
delo na cestiR1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, polovična zapora zaradi gradbenih del na trasi toplovoda do 13. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
14 dni nazaj
ob 12:32
delo na cestiR1-203, Bovec - Kobarid, pri Kobaridu, pomična polovična zapora zaradi del predvidoma do 13. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
14 dni nazaj
ob 09:56
delo na cestiR3-716, Lemerje - Grad, v Kruplivniku, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in zidu predvidoma do 31. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
14 dni nazaj
ob 09:00
delo na cestiR1-207, Col - Črni Vrh, pri Mrzlem Logu, polovična zapora zaradi izvedbe podpornega zidu in sanacije ceste predvidoma do 29. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
14 dni nazaj
ob 08:26
delo na cestiR3-672, Impoljca - Zavratec, pri Zavratcu, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 25. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.
O portalu Moja pot  |  Pišite nam  |  Mobilna Moja pot