Prijava
Moja pot - Personalizirane razmere in stanje na cestah

Storitev Moja pot omogoča personalizirana obvestila o razmerah na cestah, ki zagotavljajo neovirano in nemoteno vsakodnevno pot – v službo ali kam drugam. Vse, kar morate narediti, je, da se preko spletne strani brezplačno prijavite na storitev obveščanja in nastavite želeni cestni odsek. Obvestila v izbranem terminu boste začeli prejemati takoj.

Prijava

Zakaj je Moja pot drugačna od ostalih prometnih portalov?
Zakaj Moja pot, če pa ima navigacija že vse to vgrajeno?
Koliko stane uporaba portala?

Razmere in stanje na cestah ob 07:24:46

Čas Tip Opis dogodka
4 minute nazaj
ob 07:20
delo na cestiR3-738, Tržišče - Hotemež, pomična polovična zapora zaradi asfaltiranja do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 minut nazaj
ob 07:18
delo na cestiG1-4, Črnova - Arja Vas, oviran promet zaradi košnje do 15. ure.
8 minut nazaj
ob 07:16
delo na cestiG1-4, Velenje - Črnova, oviran promet zaradi košnje do 15. ure.
10 minut nazaj
ob 07:14
delo na cestiR3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona, pomična polovična zapora zaradi asfaltiranja do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
10 minut nazaj
ob 07:14
zastojA2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
16 minut nazaj
ob 07:08
delo na cestiA2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Brezje in počivališčem Radovljica v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt vozni pas.
26 minut nazaj
ob 06:58
zastojH3, Ljubljana - severna obvoznica, med razcepom Zadobrova in priključkom Lj. - Nove Jarše v smeri Kosez je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
36 minut nazaj
ob 06:48
zastojA1, Koper - Ljubljana, med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane je gost promet z zastoji.
38 minut nazaj
ob 06:46
zastojA1, Ljubljana - južna obvoznica, na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu je gost promet z zastoji.
40 minut nazaj
ob 06:44
zastojA2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Grosuplje - vzhod in predorom Mali Vrh v smeri Ljubljane je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
40 minut nazaj
ob 06:44
zastojA1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Lukovica, počivališče in priključkom Domžale v smeri Ljubljane je zaradi prometne konice gost promet z zastoji.
40 minut nazaj
ob 06:44
zastojA1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.
1 uro nazaj
ob 06:14
izredni dogodekA1, Koper - Ljubljana, med razcepom Nanos in priključkom Postojna v smeri Ljubljane je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet.
1 uro nazaj
ob 06:06
delo na cestiR2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 14. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
19 ur nazaj
ob 12:16
izredni dogodekH4, Nova Gorica - Razdrto, pred priključkom Šempeter v smeri Razdrtega zaradi izrednega dogodka zaprt prehitevalni pas.
22 ur nazaj
ob 09:06
delo na cestiA1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Celje - zahod in priključkom Žalec, Arja vas v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
22 ur nazaj
ob 08:40
delo na cestiR3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Gabrniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve križišča do 13. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
23 ur nazaj
ob 08:10
delo na cestiR2-427, Latkova vas - Trbovlje, oviran promet zaradi košnje do 21. 9. 2018, dnevno med 7. in 15. uro.
23 ur nazaj
ob 07:28
delo na cestiR1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru, na Slavka Osterca ulici, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave do 19. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
23 ur nazaj
ob 07:26
delo na cestiA2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Dobruška vas in priključkom Smednik v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
1 dan nazaj
ob 07:20
delo na cestiR2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, polovična zapora zaradi izvedbe hladne reciklaže do 4. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
1 dan nazaj
ob 07:02
delo na cestiR1-215, Mokronog - Boštanj, pri Tržišču, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 20. 9. 2018, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
1 dan nazaj
ob 05:04
delo na cestiA2, Ljubljana - Obrežje, na izvozu Dobruška vas iz smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
1 dan nazaj
ob 07:26
delo na cestiR1-230, Gornja Radgona - Radenci , v Radencih, oviran promet zaradi postavitve fontane do 15. 11. 2018.
2 dni nazaj
ob 07:16
delo na cestiR1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Bukovci, polovična zapora zaradi zamenjave vodovodnih cevi do 21. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
2 dni nazaj
ob 10:40
delo na cestiR2-410, Tržič - Kokrica - Kranj, v Tenetišah, polovična zapora zaradi izvedbe kabelske kanalizacije do 21. 9. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
2 dni nazaj
ob 08:54
delo na cestiR1-225, Črnivec - Radmirje, v Radmirju, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in avtobusnih postajališč do 8. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
3 dni nazaj
ob 07:08
zaprta cestaR3-738, Tržišče - Hotemež, v Tržišču, popolna zapora zaradi popravila mostu do 21. 9. 2018. Obvoz je urejen po državnih in občinskih cestah.
3 dni nazaj
ob 21:04
zaprta cestaH4, Nova Gorica - Razdrto na priključku Vipava v smeri Razdrtega bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
3 dni nazaj
ob 21:02
zaprta cestaH4, Nova Gorica - Razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos v smeri Razdrtega bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.
3 dni nazaj
ob 18:18
delo na cestiA5, Maribor - Lendava, med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava v smeri Lendave je zaradi del oviran promet.
3 dni nazaj
ob 18:16
delo na cestiH7, Dolga vas - meja z Madžarsko, med razcepom Dolga vas in krožiščem Dolga vas v smeri Madžarske je zaradi del oviran promet.
3 dni nazaj
ob 10:48
delo na cestiA1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Dramlje in priključkom Celje - zahod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
5 dni nazaj
ob 09:06
delo na cestiR1-225, Črnivec - Gornji Grad, pri Potoku v Črni, polovična zapora zaradi pripravljalnih del do 20. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
5 dni nazaj
ob 08:18
delo na cestiR1-204, Dornberk - Štanjel, pri Taboru, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 8. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
5 dni nazaj
ob 07:48
delo na cestiR3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 dni nazaj
ob 08:24
delo na cestiR3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, pomična polovična zapora zaradi izkopa jarkov do 21. 9. 2018, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 15:54
delo na cestiA2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Karavanke in priključkom Jesenice - zahod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
7 dni nazaj
ob 08:24
delo na cestiG2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri V Hotenju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 08:12
delo na cestiR3-647, Grosuplje - Videm, Mala Račna - Velika Račna, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 08:06
zaprta cestaA1, Ljubljana - Koper na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, Italiji bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
7 dni nazaj
ob 07:56
delo na cestiG1-6, Ilirska Bistrica - Ribnica - Pivka, pri Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste dnevno med 7. in 19. uro, predvidoma do 29.9.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 dni nazaj
ob 07:14
delo na cestiR2-441, Murska Sobota - Gederovci, na meji z Avstrijo, polovična zapora zaradi sanacije mostu do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 dni nazaj
ob 09:08
zaprta cestaR3-642, Podpeč - Ig, v Tomišlju, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Podpeč - Črna vas - Ig.
8 dni nazaj
ob 08:18
zaprta cestaR1-219, Bizeljsko - Bistrica ob Sotli - Srebrnik, v Bistrici ob Sotli, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 9. 10. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Bistrica ob Sotli - Podsreda - Kozje - Prelasko, za lokalni dovoz bo omogočen prehod skozi zaporo.
9 dni nazaj
ob 10:36
delo na cestiR3-705, Ruše - Puščava, v Rušah, na Falski cesti, polovična zapora zaradi gradnje optičnega omrežja do 20. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 10:10
delo na cestiA2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod in počivališčem Jesenice v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
9 dni nazaj
ob 09:52
delo na cestiR2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Martjancih, polovična zapora zaradi na elektro omrežju do 12. 10. 2018, dnevno med 7.. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 09:44
delo na cestiR3-726, Renkovci - Črenšovci, v Turnišču, polovična zapora zaradi obnove fasade do 31. 10. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 09:04
delo na cestiR3-604, Ročinj - Kambreško - Lig, polovična zapora zaradi del do 2. 10. 2018, dnevno med X. in X. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 08:54
delo na cestiR1-225, Črnivec - Gornji Grad - Radmirje, v Gornjem Gradu na Attemsovem trgu, polovična zapora zaradi obnove fasade na objektu do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 08:06
delo na cestiR2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, polovična zapora zaradi ureditve kolesarska steze in obnove ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 07:54
delo na cestiA2, Ljubljana - Karavanke, med predorom Karavanke in priključkom Jesenice - vzhod iz smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
14 dni nazaj
ob 11:56
delo na cestiA1, Ljubljana - Koper, med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra zaradi del zaprt počasni pas.
14 dni nazaj
ob 07:33
delo na cestiR1-218, Črnomelj - Metlika, pri Černomelju, polovična zapora zaradi popravila vozišča do polnoči. Promet poteka izmenično enosmerno.
14 dni nazaj
ob 07:33
delo na cestiG1-1, Dravograd - Maribor, pri Vratih, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnega vodovoda do 19. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
14 dni nazaj
ob 07:33
delo na cestiR2-406, Škofije - Ankaran, pri Debelem Rtiču, polovična zapora zaradi izvedbe prehoda za pešce do 3. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.
O portalu Moja pot  |  Pišite nam  |  Mobilna Moja pot