Prijava
Moja pot - Personalizirane razmere in stanje na cestah

Storitev Moja pot omogoča personalizirana obvestila o razmerah na cestah, ki zagotavljajo neovirano in nemoteno vsakodnevno pot – v službo ali kam drugam. Vse, kar morate narediti, je, da se preko spletne strani brezplačno prijavite na storitev obveščanja in nastavite želeni cestni odsek. Obvestila v izbranem terminu boste začeli prejemati takoj.

Prijava

Zakaj je Moja pot drugačna od ostalih prometnih portalov?
Zakaj Moja pot, če pa ima navigacija že vse to vgrajeno?
Koliko stane uporaba portala?

Razmere in stanje na cestah ob 05:24:02

Čas Tip Opis dogodka
9 ur nazaj
ob 20:00
zaprta cestaA2, Karavanke - Ljubljana na priključku Ljubljana, Šentvid v smeri Kosez bo do 23. 4. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
9 ur nazaj
ob 19:56
zaprta cestaA2, Karavanke - Ljubljana v predoru Šentvid v smeri Kosez bo do 23. 4. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.
16 ur nazaj
ob 12:44
delo na cestiR3-686, Žiče - Dramlje, pri Škednju, popolna zapora zaradi novogradnje mostu do 30. 5. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
16 ur nazaj
ob 12:40
delo na cestiG1-5, Impoljca - Brestanica, pri Spodnjem Pijavškem, oviran promet zaradi gradnje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja do 31. 7. 2018.
18 ur nazaj
ob 10:24
delo na cestiA2, Obrežje - Ljubljana, na priključku Smednik iz smeri Obrežja, Hrvaške je zaradi del oviran promet.
19 ur nazaj
ob 10:22
zaprta cestaA2, Obrežje - Ljubljana na počivališču Zaloke v smeri Ljubljane bo do 20. 4. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
21 ur nazaj
ob 07:32
delo na cestiG1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornji Vižingi, polovična zapora zaradi del na vodovodnem omrežju do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
1 dan nazaj
ob 09:50
delo na cestiR1-210, Preddvor - Jezersko, pri Kokri, polovična zapora zaradi gradnje kablovoda do 18. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
1 dan nazaj
ob 07:02
delo na cestiA1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Sl. Bistrica - sever in priključkom Sl. Bistrica - jug v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
2 dni nazaj
ob 10:06
delo na cestiR2-409, Planina - Ravbarkomanda - Postojna - Razdrto, pri Postojni pod vijaduktom Ravbarkomanda, polovična zapora zaradi del predvidoma do 10. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
2 dni nazaj
ob 09:12
delo na cestiR2-417, Moravče - Tihaboj - Mirna, pri Migolici, polovična zapora zaradi izgradnje kablovoda predvidoma do 23. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
2 dni nazaj
ob 08:40
delo na cestiR3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, Socka - Polže, popolna zapora zaradi preplastitve ceste predvidoma do 26. 4. 2018.
2 dni nazaj
ob 08:20
delo na cestiR2-415, Želodnik - Drtija, pri Krtini, polovična zapora zaradi ureditve križišča predvidoma do 11. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
2 dni nazaj
ob 08:00
delo na cestiR3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, pri Žikarcah, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 25. 4. 2018, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
2 dni nazaj
ob 07:30
delo na cestiG1-1, Radlje - Brezno, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnega vodovoda predvidoma do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
2 dni nazaj
ob 07:20
delo na cestiR1-209, Bled - Bohinj, pri Bohinjski Beli, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 21. 4. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
3 dni nazaj
ob 09:14
delo na cestiR1-218, Metlika - Črnomelj, pri Gradcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
3 dni nazaj
ob 08:20
delo na cestiR1-221, Izlake - Zagorje, v Zagorju na Kopališki ulici, polovična zapora zaradi semaforizacije križišča do 22. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
3 dni nazaj
ob 08:06
delo na cestiR1-219, Mestinje - Golobinjek, v Imenem, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske steze do 21. 4 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
3 dni nazaj
ob 07:40
delo na cestiR3-681, Šentjur (Podgora - Nova vas), polovična zapora zaradi obnove križišča do 15. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
3 dni nazaj
ob 07:34
delo na cestiG1-5, Celje - Laško, v Spodnji košnici, polovična zapora zaradi gradnje avtobusnih postajališč pločnika in kolesarske steze do 25. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno občasno tudi dvosmerno.
3 dni nazaj
ob 06:08
zaprta cestaG2-101, Priključek Bistrica (Tržič), izvoz iz smeri Ljubelja proti Tržiču, popolna zapora zaradi gradnje krožišča, do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen.
3 dni nazaj
ob 05:44
delo na cestiR1-209, Bled - Soteska, polovična zapora zaradi popravila asfalta čez most do 26. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 15:18
delo na cestiR1-213, Pudob - Babno polje, pri Iga vasi, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskega sistema predvidoma do 2. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 12:16
delo na cestiR1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Ribčevem Lazu, pri Bohinjskem jezeru, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 12:04
zaprta cestaR3-642, Podpeč - Ig, v Podkraju, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 15. 6. 2018. Obvoz je možen Črna vas - Lipe.
4 dni nazaj
ob 09:52
delo na cestiR3-647, Mlačevo - Rašica, v Vidmu, polovična zapora zaradi ureditve priključka lokalne ceste predvidoma do 26. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 09:08
delo na cestiR3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 09:00
delo na cestiR2-419, Novo mesto - Šentjernej, pri Gorenji Brezovici, polovična zapora zaradi obnove objektov za odvodnjavanje predvidoma do 10. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 08:40
delo na cestiR2-409, Planina - Ravbarkomanda - Postojna, v Postojni, na Titovi cesti, polovična zapora zaradi izgradnje komunalne infrastrukture predvidoma do 20. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
4 dni nazaj
ob 07:58
delo na cestiR1-220, Krško - Brežice, pri Gornjem Lenartu, polovična zapora zaradi del do 23. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
6 dni nazaj
ob 15:48
delo na cestiR2-409, Ljubljana (Tržaška cesta) - Brezovica, na Brezovici, pri avtocestnem priključku, oviran promet zaradi ureditve priključka do 21. 6. 2018.
7 dni nazaj
ob 12:32
delo na cestiR3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta, polovična zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 15. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
7 dni nazaj
ob 06:58
delo na cestiG2-102, Kalce - Logatec, pomična polovična zapora zaradi dograditve TK kanalizacije predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 dni nazaj
ob 08:06
delo na cestiR3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, v Pleterjah, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda in kanalizacije do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
8 dni nazaj
ob 07:28
delo na cestiR1-228, Ptuj - Zavrč, v Zabovcih, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 16:20
delo na cestiH4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Selo v smeri Vrtojbe, Italije bo do 10. 7. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
9 dni nazaj
ob 07:56
delo na cestiG1-1, Dravograd - Maribor, pri Vratih, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 07:34
delo na cestiR3-654, Štalcerji - Kočevska Reka, pri Kočevski Reki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega omrežja do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
9 dni nazaj
ob 07:22
delo na cestiR1-225, Črnivec - Radmirje, v Tiroseku, polovična zapora zaradi preplastitve, do 8. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
10 dni nazaj
ob 08:46
delo na cestiR3-642, Podpeč - Ig, pri Brestu, polovična zapora zaradi gradnje protipoplavnega zidu do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
10 dni nazaj
ob 05:54
zaprta cestaG2-101, Priključek Bistrica (Tržič), popolna zapora zaradi gradnje krožišča do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen.
11 dni nazaj
ob 08:36
delo na cestiR1-228, Ptuj - Zavrč, na MP Zavrč, oviran promet zaradi sanacije voznih pasov do 30. 4. 2018.
11 dni nazaj
ob 08:18
delo na cestiR2-409, Planina - Postojna, pri Planini, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
11 dni nazaj
ob 07:20
delo na cestiA2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod in počivališčem Jesenice v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del oviran promet.
11 dni nazaj
ob 07:16
delo na cestiA2, Karavanke - Ljubljana, med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice - vzhod v smeri Ljubljane bo do 3. 6. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
14 dni nazaj
ob 08:16
zaprta cestaR3-647, Mlačevo - Krka, Luče - Krka, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 6. 2018. Obvoz je urejen po regionalni cesti Grosuplje - Ivančna Gorica - Krka.
14 dni nazaj
ob 08:02
zaprta cestaR3-608, Solkan - Lokve, pri odcepu za Grgar, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 16. 5. 2018 . Obvoz je urejen po cesti Solkan - Grgar - Čepovan.
Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste, DARS d.d.
O portalu Moja pot  |  Pišite nam  |  Mobilna Moja pot